• હેડ_બેનર_01

Chemdo એ નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરી —— કોસ્ટિક સોડા!

તાજેતરમાં,કેમડોએ એક નવું ઉત્પાદન લોન્ચ કરવાનું નક્કી કર્યું —— કોસ્ટિક સોડા .કોસ્ટિક સોડા એ મજબૂત કાટ સાથે મજબૂત આલ્કલી છે, સામાન્ય રીતે ફ્લેક્સ અથવા બ્લોક્સના સ્વરૂપમાં, પાણીમાં સરળતાથી દ્રાવ્ય (પાણીમાં ઓગળવામાં આવે ત્યારે એક્ઝોથર્મિક) અને આલ્કલાઇન દ્રાવણ બનાવે છે, અને લૈંગિક રીતે, હવામાં પાણીની વરાળ (ડિલિકસેન્ટ) અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ (બગાડ) શોષી લેવું સરળ છે, અને તે બગડ્યું છે કે કેમ તે તપાસવા માટે તેને હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સાથે ઉમેરી શકાય છે.


પોસ્ટ સમય: ઑક્ટો-11-2022